Kompetenscentrum 2020

Den här utlysningen har som syfte ”att skapa nya internationellt konkurrenskraftiga centrum med uppgift att genomföra behovsmotiverad excellent forskning i samverkan”. Huvudsökande är ett universitet som söker tillsammans med företag och/eller offentlig verksamhet. 

 

Vinnova planerar att bevilja max 8 stycken kompetenscentrum. År 1 kan man erhålla max 4 miljoner kronor och år 2-5 max 8 miljoner kronor.

 

Ansökningstiden kan verka lång, men den är tilltagen så att starka konsortium har tid att bildas. Utlysningen är öppen och deadline för ansökningar är 8 januari 2019

 

Mer information finns här https://www.vinnova.se/e/kompetenscentrum/kompetenscentrum-2020/

 

Frågor om utlysningen kan besvaras av Vinnova eller av mig. 

 

Vänliga hälsningar,

Anna-Karin
_____________________________

Anna-Karin Tidén, PhD, MRSC

Research Officer

Avdelningen för forskningsstöd

Stockholms Universitet

SE-106 91 Stockholm

anna-karin.tiden@su.se

Telefon: +46 (0)8161706

Anknytning inom SU: 1706

Mobil: +46 (0)721474383