Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018

 

Den här utlysningen handlar om ”Kreativa och banbrytande idéer kring hur ett mer hållbart samhälle inom områdena miljö, transport och hållbara städer kan utvecklas.” 

 

Vinnova beskriver utlysningens övergripande syfte som att ”på ett innovativt sätt bidra till att lösa stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och kompetens.” En hållbar tillväxt förankrad i målen för Agenda 2030 omfattar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

 

Projektet ska ha minst 2 projektparter, koordinator kan vara ett universitet, och projektlängden är maximalt 4 år. Det finns ingen begränsning med avseende på belopp som kan sökas och stödnivån är 100% för universitetssökande. Budgeten för utlysningen är 70 miljoner kronor.

 

Mer information finns här https://www.vinnova.se/globalassets/utlysningar/2018-02510/omgangar/ihs-utlysningstext-2018--forslag-till-forandringar-20180614a.pdf873437.pdf

 

Kontaktperson få Avdelningen för forskningsstöd är Anna-Karin Tidén, anna-karin.tiden@su.se

 

Vänliga hälsningar,

Anna-Karin