Foto av Zdeněk Macháček på Unsplash

11 utlysningar öppnar idag

Projektbidrag inom medicin och hälsa
Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö
Bidrag till forskningstid på halvtid inom vårdforskning
Projektbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd
Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)
Etableringsbidrag inom medicin och hälsa
Projektbidrag inom konstnärlig forskning
Internationell postdok inom konstnärlig forskning
Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap
Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer (skissansökan)
Projektbidrag för forskning om det civila samhället


Alla öppna utlysningar

Projektbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Vetenskapsrådet satsar 100 miljoner kronor under åren 2020–2024 för att stärka grundläggande virusforskning. I juni 2020 utlyste vi karriärstöd inom området. Nu följer vi upp med en utlysning av projektbidrag. Även denna utlysning syftar till långsiktig basal virologisk forskning och grundläggande sjukdomsmekanismer som förorsakas av virus. Bidragstiden är 1–3 år och maxbeloppet är 2,5 miljoner kronor per år.

Presentationer från informationsmötet om internationell postdok 2021

Årets utlysningar av internationell postdok innehåller några förändringar som syftar till att öka flexibiliten i bidraget och underlätta för dig som söker. Presentationen från det informationsmöte som hölls 27 januari finns nu tillgänglig på webben.

Grundforskning för hållbara energisystem får 125 miljoner kronor

Energimyndigheten har beviljat cirka 125 miljoner kronor till 25 olika projekt inom utlysningen Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem. Utlysningen var ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Energimyndigheten.

Foto: Alessia Cocconi, Unsplash

Har kvinnor och män samma förutsättningar att bedriva forskning?

Det är frågan för en ny studie om jämställdheten bland forskare i Sverige som Vetenskapsrådet genomför under 2021. En enkät har skickats ut till cirka 4800 forskare med frågor om deras arbetssituation. Sista svarsdag är 12 februari 2021.

Enkäten riktar sig till forskare som har disputerat tidigast 2009 och som har sökt Vetenskapsrådets projektbidrag eller de bidrag som särskilt riktar sig till forskare i etableringsfasen.

Nya ledamöter i kommittén för klinisk behandlingsforskning

2021 års kommitté för klinisk behandlingsforskning är nu utsedd. Åtta av ledamöterna är nya och fem är omvalda. Ny ordförande är Miia Kivipelto.

| EVENEMANG

Plötsligt är digitala möten normen. Hur påverkas vi av att interagera digitalt och hur skapar vi digitala möten som engagerar? Detta är temat för årets första FFF pop-up, 12 februari kl. 15.00. Deltar gör Mathias Broth, professor i språk och kultur vid Linköpings universitet, och Jörgen Dyssvold, eventdesigner och mötesproducent.

12 feb
 
FFF pop-up: Hur skapar vi digitala möten som engagerar?
14 apr
 
Save the date: Forum för forskningskommunikation 2021
19 maj
 
Konferens: Infrastruktur inom humaniora och samhällsvetenskap
14 juni
 
DevRes 2021 – om forskningens bidrag till hållbar utveckling

| LEDIGA JOBB

Nätverkstekniker till Sunet – sök senast 16 februari
Systemtekniker till Sunet – sök senast 16 februari
Utvecklare till Sunet – sök senast 16 februari
Forskningshandläggare – sök senast 21 februari
Upphandlare – sök senast 1 mars