Forskare med intresse för beteende och människans hjärna är inbjudna att delta i den tvärvetenskaplig forskningskonferens Brain imaging in the Human Sciences: Expanding Research Opportunities som går av stapeln den 30 september, 2021; konferensen är finansierad av Vetenskapsrådet. Syftet med konferensen är att öka förståelsen kring vilka möjligheter hjärnavbildning som metod kan erbjuda forskare inom humanvetenskaperna men även att skapa möjligheter till nya samarbeten mellan erfarna och mindre erfarna forskare.

 

Huvudtalare

För detta ändamål har internationellt mycket framstående forskare bjudits in som kommer att berätta om hur de använder hjärnavbildningsmetoder för att besvara viktiga forskningsfrågor inom sina respektive ämnen. Presentation av talarna nedanför.

 

Postersession

Förutom dessa huvudtalare erbjuder konferensen möjlighet att presentera sin forskning vid en postersession där ni kan antingen presentera erhållna hjärnavbildningsdata, beteende effekter som ni kanske vill undersöka med hjälp av hjärnavbildnings metoder eller en idé som ni är intresserade av att undersöka. Feedback kommer erbjudas av forskare med expertis inom hjärnavbildning.

 

Föredrag om hur man startar en hjärnavbildningsstudie

Föredrag där respektive hjärnavbildningsmetod beskrivs samt en introduktion om vilka första steg den intresserade forskaren måste ta för att komma i gång.

 

Anmälan och kostnad

Anmälan sker via konferensens websida senast den 9 september

https://su.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/2602/?EventId=1300 
Konferensen är av hybrid karaktär, dvs. det går att delta antingen online eller on-site.

 

Lunch samt fika ingår om man deltar on-site. Deltagande är utan kostnad men vid uteblivet deltagande efter anmälan debiteras ni 300 SEK.

 

Var?

Aula Magna, Stockholms universitet. 30 september, 08:00 – 17:30 (eller online via Zoom)

 

Frågor?

För mer information, besök konferensens websida:

https://su.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/2602/?EventId=1300

Vid ytterligare frågor, kontakta subic@su.se


Johan Lundström
Föreståndare, SUBIC