Universitetsalliansen Civis syftar till att stimulera akademiska samarbeten mellan alliansens nio medlemsuniversitet. Gemensam utbildning organiseras inom ramen för fem tematiska utbildningshubbar. Olika typer av utbildningsaktiviteter uppmuntras på alla tre utbildningsnivåer, t ex workshops, seminarier, sommarkurser, terminsutbyte, kurser, program och handledning. Samarbeten kan också inkludera forskning eller samverkan med externa parter. Ett särskilt mål inom alliansen är att stimulera ökade samarbeten med andra universitet i södra medelhavsområdet och Afrika. Inom Civis finns medel för mobilitet för lärare och studenter (resa och uppehälle) och vissa medel som kan täcka lärares planeringstid. Även SU-medel inom ordinarie Erasmus+-program kan med fördel utnyttjas (studentutbyte och lärar-/personalmobilitet). Man kan utforma aktiviteter för fysisk mobilitet, virtuell mobilitet eller i blandad form. För att söka medel inom Civis utlysningar krävs normalt samarbete med kollegor från minst två andra Civis-universitet. För att underlätta etablerandet av kontakt med kollegor vid andra Civis-universitet finns informationsträffar och kontaktpersoner, se nedan.

 

Just nu finns två utlysningar för nya samarbeten inom alliansen:

 

Hubb 4: Städer, territorier och mobilitet

Deadline för ansökan: 15 november 2021

Fokusområden för hubben:

 • Climate and environmental challenges for cities
 • Social and employment challenges
 • Resilient and sustainable urban economies
 • Historical, landscape and architectural urban issues
 • Governing the cities

Informationsträffar då möjlighet också finns att nätverka med möjliga samarbetspartner: 18/10 kl 12-13 och 27/10 kl 16.30-17.30 (för möteslänk, se webbsidan nedan)

Information om utlysningen och länk till ansökan: https://civis.eu/en/activities/civis-calls/call-for-proposal-for-civis-hub-4-activities-cities-territories-and-mobility

Kontakt inom SU: Peter Schmitt (peter.schmitt@humangeo.su.se) och Lukas Smas (lukas.smas@humangeo.su.se).

 

 

Strategiska partnerskap med afrikanska universitet

Efter kartläggning av samtliga akademiska samarbeten mellan universiteten i Civis och afrikanska universitet utvecklas nu strategiska partnerskap särskilt med följande sex universitet:

 • Université Hassan II de Casablanca (Morocco)
 • Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal)
 • Eduardo Mondlane University (Mozambique)
 • Makerere University (Uganda)
 • University of Sfax (Tunisia)
 • University of the Witwatersrand (South Africa)

Som ett första steg utyser nu Civis seed money för att utveckla främst befintliga samarbeten med dessa sex universitet. Särskilt prioriteras:

 • Att inkludera fler Civis-universitet i ett befintligt samarbete med afrikanskt partneruniversitet
 • Att inkludera afrikanskt partneruniversitet i en redan befintlig Civis-aktivitet, t ex inom en hubb
 • Att utveckla ett nytt samarbete med afrikansk partner inom något av Civis fem temaområden.

Deadline: 15 november 2021

Information om utlysningen: https://civis.eu/en/activities/civis-calls/call-for-proposals-seed-funding-for-joint-projects-with-civis-african-partner-universities

Kontaktperson vid SU: Johanna Wiklund (johanna.wiklund@su.se)