54 MSEK till forskning om miljökommunikation

https://www.mistra.org/forskningsprogram/miljokommunikation/

Ansökningar ska vara Mistra tillhanda senast onsdagen den 6 mars kl 16.00.

 

70 miljoner kronor till forskning om minskad exponering för farliga kemikalier

https://www.mistra.org/forskningsprogram/design-for-minskad-exponering-for-farliga-kemikalier/

Ansökan ska vara Mistra tillhanda senast måndagen den 4 mars 2019 kl 16.00.