Sidhuvud
 
Dnr SU-FV-0121-20
    Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 
 
Utlysning av Stockholms universitetets Donationsstipendier
 
 
Stipendierna är avsedda för dem som är studerande vid Stockholms universitet vid ansökningstillfället och som har för avsikt att vara det under kommande läsår.
 
Donationsstipendierna delas i reglerna upp i två kategorier: stipendium för försörjning och stipendier för särskilt ändamål, t ex resestipendier.
 
I urvalet prioriteras ansökningar från studerande inom forskarutbildningen. 
 
Juridisk fakultet avser även att vid urvalet uppmärksamma juridikstuderande som planerar utbytesstudier. 
 
Stipendieperioden är 1 september 2020 till 31 augusti 2021.
 
 
 
 
Anvisningar för ansökan för universitetets Donationsstipendier
 
 
 
Ansökan
 
Du ansöker via webbformulär på svenska eller på engelska på www.su.se/stipendier
 
Sista ansökningsdag är 15 april 2020.
 
 
 
 
Behandling av ansökningarna
 
Ansökningarna handläggs av Studentavdelningen.
 
Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörd institution (inom juridiska fakulteten behandlas ansökningarna direkt på fakultetsnivå). 
 
Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.
 
Alla sökanden få besked senast i slutet av juni via e-post.
 
 
 
 
 
Checklista
 
 
 
 
15
 
MARS
 
Ansökan öppnar
 
 
 
15
 
APRIL
 
Sista ansökningsdag
 
 
 
slutet
 
JUN
 
Besked
Alla sökanden för besked via e-post
 
 
1
 
SEP
2020
 
Stipendieperioden börjar
 
 
 
30
 
AUG 2021
 
Stipendieperioden slutar
 
 
 
 
Stockholms universitet
Studentavdelningen
Stipendier