Teaching Sabbatical call text 2019-2020 (166 Kb)

TS2019-Universities nomination form (183 Kb)

 

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) utlyser bidrag inom programmet Teaching Sabbatical.

 

Teaching Sabbatical ger möjlighet till deltagarna att vistas vid ett utländskt lärosäte under hela höstterminen 2020 (augusti - december). Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet (”co-teaching”). STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i USA, Singapore, Hong Kong och Japan. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas

 

Ansökan och urval

Svenska lärosäten inbjuds att nominera upp till tre (3) kandidater vardera, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats. Reservkandidater rangordnas utifrån nominerande lärosätes storlek i termer av anställda forskare och lärare. STINTs ambition är att årligen erbjuda minst tio stipendier.

 

Fredag den 23 augusti före kl 12.00: Prefekter som önskar föreslå en kandidat fyller i den bifogade nomineringsblanketten. Alla uppgifter ska vara på engelska. Spara gärna blanketten under nytt namn (förslagsvis sökandes namn samt institutionsnamn) och mejla sedan till undertecknad. 

 

Det är möjligt att föreslå flera kandidater; om prefekten önskar föreslå fler än en kandidat ska dessa inte rangordnas av prefekten.

 

Avdelningen för forskningsstöd ansvarar för att universitetets nomineringar inkommer till STINT i tid, senast 18 september 2019 kl 15.00. Prefekt/föreståndare eller sökande ska INTE göra nomineringarna i STINTs ansökningssystem själva.