Finansiering för samverkan och innovation

 

Har du en idé för samverkan eller innovation som inte faller inom ramarna för din ordinarie finansiering eller tjänst? Då finns det möjlighet att ansöka om riktat ekonomiskt stöd för den typen av aktiviteter. Kontakta samverkansstod@su.se eller innovation@su.se för ett individuellt rådgivningsmöte så får du veta mer.

Läs om vilka olika villkor och kriterier som gäller här: https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/samverkan/vad-kan-du-f%C3%A5-hj%C3%A4lp-med/finansiering