VR kommer att utlysa rådsprofessurer igen i januari 2021:

https://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar/2020-11-10-radsprofessor-inom-naturvetenskap-och-teknikvetenskap.html

https://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar/2020-11-10-radsprofessor-inom-medicin-och-halsa.html

 

Utlysningarna öppnar den 13/1 och stänger den 16/2.

 

SU kommer inte att ha någon central beredning för dessa ansökningar. Alla behöriga forskare kan söka på egen hand via Prisma.

 

Sökande och/eller prefekter har dock möjlighet att få generell återkoppling på ansökans utformning samt även hjälp med stödbrevet, antingen från oss på Forskningsstöd eller från Naturvetenskapliga områdesnämndens arbetsutskott. 

 

De sökande som är intresserade av att få stöd med sina ansökningar ombedes skicka in sina utkast till mig (mikko.roos@su.sesenast den 5/2 -21.  

 

Mer information om utlysningarna kommer att finnas på www.vr.se den 13/1.

Gammal information från förra ansökningsomgång (2019): https://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar/2018-11-07-radsprofessorprogrammet.html