Stockholms universitet har utlyst särskilda medel för samarbeten med University of Tokyo inom både utbildning, forskning och utveckling av undervisning och lärande inom alla ämnesområden:

 

http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/forskning/finansiering/utlysningar/funding-for-collaboration-with-university-of-tokyo-japan-1.369051

 

 

På denna webbsida finns information om det strategiska samarbetet med University of Tokyo:

 

https://www.su.se/samverkan/samarbeten-partnerskap/internationella-partneruniversitet/tokyo-universitet