FWIS logo

Hjälp oss identifiera nästa L’Oréal-Unesco For Women in Science-pristagare, sprid gärna utlysningen!

Ansökan till L’Oréal Unesco For Women in Science-priset i Sverige 2019

Ansökningsperioden öppnar den 19 juni och stänger den 26 september 2018.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi delas ut för att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar.

 Priset belönar två lovande kvinnliga forskare för kvaliteten på deras forskning och utveckling mot självständighet. Forskare som disputerat 2014 eller senare och som är verksamma vid ett lärosäte eller forskningsinstitut i Sverige är behöriga att söka.

Priset är 150 000 kronor per person och pristagarna kommer också att inbjudas till ett ettårigt mentorprogram som organiseras av Sveriges unga akademi.

Läs mer och ansök:

http://sverigesungaakademi.se/fwis2019

Marianne Liebi, Helene Hellmark Knutsson, Ruth Pöttgen. Foto: Emma Burendahl
Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, delade ut FWIS 2018 till pristagarna Marianne Liebi och Ruth Pöttgen. Foto: Emma Burendahl

Hjälp oss gärna sprida utlysningen!

Förslag tweets

The world needs science, science needs women! Nu kan du söka L’Oréal For Women in Science-priset med stöd av @Ungaakademin http://sverigesungaakademi.se/fwis2019 #forwomeninscience

Utlysning: L’Oréal-Unesco-priset #fwis 2019 m stöd av Sveriges unga akademi http://sverigesungaakademi.se/fwis2019

Nu kan du söka L’Oréal For Women in Science-priset med stöd av @Ungaakademin http://sverigesungaakademi.se/fwis2019 #forwomeninscience


The world needs science, science needs women.

 

 

 

 

 

 

GDPR

Vi vill informera om att era personuppgifter hanteras i enlighet med den nya dataskyddförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. De personuppgifter som vanligen hanteras är namn e-postadress, organisationstillhörighet och du har alltid rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Personuppgiftsansvarig är Sveriges unga akademi. Om du har frågor eller av något annat skäl vill komma i kontakt med oss gällande GDPR kan du kontakta VD Anna Wetterbom: anna.w@sverigesungaakademi.se

 

Tipsa en vän härAvsluta min prenumeration tack.