https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/utlysningar/utlysningar/2018-10-26-projektbidrag-for-internationella-samarbeten-om-grafen---grundforskning-flagera.html

 

Bidragsformen syftar till att stödja internationella samarbeten inom grundforskning avseende materialet grafen.