I universitetsalliansen Civis startar nu den fjärde hubben för samarbete inom utbildning och forskning. Temat för hubben är hälsa som man har delat in i 18 delområden. Hälsohubben leds av Sapienza Universitá di Roma och det finns nu möjlighet för SU-lärare att ansöka om att medverka i hubben.

 

Hälsohubben omfattar ett brett område och syftar till att öppna upp för samarbete över disciplingränser och samverkan med externa parter. Olika typer av utbildningsaktiviteter uppmuntras på alla tre utbildningsnivåer, t ex webbinarier, workshops, sommarkurser, kurser, program, handledning och forskningsutbyten. För att söka krävs samarbete med kollegor från minst två andra Civis-universitet. För att underlätta etablerandet av kontakt med kollegor vid andra Civis-universitet finns kontaktpersoner här på SU, se nedan. Mobilitetsmedel finns för lärare och studenter (resa och uppehälle) inom Civis-budgeten och inom Erasmus + (studentutbyte och personalmobilitet). Det finns för vissa aktiviteter också medel för lärares arbetstid. Man kan utforma aktiviteter för fysisk mobilitet, online-format eller blandad form.

 

Hälsohubben

 • Närmare information om utlysningen och ansökningsformulär: länk.
 • Deadline för ansökan: 30 september 2021
 • Delområden
  • Aging and geriatric medicine
  • Anaesthesiology, pain management, and critical care medicine
  • Biochemistry and Genetics, medical biotechnologies, diagnostics, gene therapy, and bioinformatics
  • Diagnostic imaging, Biomedical engineering, robotics in medicine, new medical devices, and digital health
  • Mental health, psychology, psychiatry, drug/alcohol addiction, eating disorders
  • Cancer medicine, immunology, and immunotherapies
  • Cardiovascular diseases, diabetes, and metabolic diseases
  • Chronic inflammatory and autoimmune diseases
  • Endocrinology, urology, reproductive and sexual health
  • Gastroenterology, hepatology, and microbioresearch
  • Health economics and healthcare management
  • Immunity, infectious diseases, microbiology, public and global health, environmental health
  • Medical humanities and innovative pedagogies
  • Neonate and children Health
  • Neurophysiology, Neuroscience and neurodegenerative diseases
  • Nursing, physical medicine, rehabilitation, disabilities, motor sciences, anatomy and physiology
  • Oral health
  • Pharmacy, pharmacology, nutrition, nanosciences, and nanoformulations

 

För allmänna frågor om Civis, vänligen kontakta Fredrik Oldsjö (fredrik.oldsjo@su.se).