Vetenskapsrådet utlyser ”Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur”

 

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.

 

Det som är speciellt med den här utlysningen är att ansökan kan lämnas in av en organisation eller av en enskild forskare. Enskilda projekt söks lämpligen av enskilda forskare medan komplexa/storskaliga aktiviteter söks bäst av en organisation

 

Utlysningen stänger den 25/8 -20 kl 14.00.

 

Om sökande är enskild forskare kan forskaren själv ansöka i Prisma men om ni önskar att göra en organisationsansökning ber jag er att göra följande:

 

1)           Utse en projektledare. Projektledaren kan vara prefekten själv, men någon annan kan också få detta uppdrag av prefekten. Det är projektledaren som är ansvarig för att fylla i ansökans innehåll i Prisma.

2)           Projektledaren uppmanas kontakta mig snarast möjligt. Avdelningen för forskningsstöd skapar då en ansökan i Prisma och bjuder därefter in projektledaren för att lägga in ansökan i Prismaformuläret.

3)           Intern deadline då ansökan i Prisma ska vara färdig: den 17/8 -20 kl 12.00. Meddela mig när ansökan är färdig för granskning och skicka den till mig (henrik.aspeborg@su.se) som pdf.

 

Efter granskning på områdesnivå får ni besked om ansökan behöver kompletteras eller ändras på något sätt.

 

Viktig information om utlysningen och ansökans innehåll finns här:

https://www.vr.se/5.63b37caf16ffe7624c2ca1.html