Idag utlystes omgång 7 av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning. Sista dag för att skicka in ansökningar är den 24 juni 2021. Se bilagor.
 
Ansökningarna kommer att behandlas parallellt med ansökningar inom ramen för Centrum för universitetslärarutbildnings (CeUL) utlysning av Pedagogiska ambassadörer för 2022.
 
Läs mer
 
Läs om omgång 7 här
 
Beslut för omgång 1-7 etc. finner du här
 
Läs om pedagogiska ambassadörer 2022 här
 
Vid frågor
Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning: Anna-Karin Björling, Ledningssekretariatet, Rektors kansli, anna-karin.bjorling@su.se
Pedagogiska ambassadörer för 2022: Klara Bolander Laksov, CeUL, klara.bolander.laksov@edu.su.se

UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2021-04-21 (25 Kb)

Utlysning av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning - omgång 7 (118 Kb)