Sidhuvud

 

6 maj 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 25 april – 2 maj

 

Forskningspolitik och forskarframgångar

 

Forskningsdata – nationellt och lokalt

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Ny rutin: Tilldela kontaktperson för lokalvård

 

Nu finns en ny rutin som innebär att du som är prefekt eller administrativ chef själv kan tilldela medarbetare rollen som kontaktperson för lokalvård. Rutinen innebär också att du kan ta bort en kontaktperson.

 

Kontaktpersonen får löpande information om förändringar i befintlig lokalvård eller om kommande aktiviteter som rör exempelvis golvvård eller fönsterputs. Kontaktpersonen får även behörighet i Serviceportalen att bland annat ändra befintligt lokalvårdavtal eller beställa extra lokalvårdstjänster.

 

Du gör det enklast genom att:

1. Gå till https://kontohantering.su.se 

2. Sök efter personen som ska tilldelas rollen

3. Gå till Systemrättigheter

4. Redigera vid fältet Kontaktperson för lokalvård

5. Tilldela och spara genom att klicka på tilldela-knappen

 

Alla personer som är kontaktpersoner sedan tidigare finns redan inlagda i systemet. Det rekommenderas dock att du loggar in och kontrollerar att rollen ligger på rätt person och att det finns en kontaktperson för lokalvård vid din institution eller avdelning.

 

Fastighetsavdelningen. Har du några frågor skriv till servicecenter@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.