Kartläggning av dataöverföring till personuppgiftsbiträden-underbiträden i USA (162 Kb)

 

Sidhuvud

 

29 oktober 2020

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare.

 

Information in english below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg

 

(http://rektorsblogg.su.se)

KAW-satsning på datadriven livsvetenskap

Veckan som gick
 

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Sjukskrivning med anledning av coronaviruset, läkarintyg från dag 15

 

Den 2 april fattade riksdagen beslut om att tillfälligt avskaffa kravet på läkarintyg från den 8:e dagen i en sjuklöneperiod. Detta innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet upp till 21 dagar utan läkarintyg, om din första sjukdag inträffat fram till den 31 oktober 2020. Från och med den 1 november 2020 behöver du ha ett läkarintyg från den 15:e dagen i sjukskrivningsperioden.

 

Detta gäller inte om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8.

 

https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/anst%C3%A4llningsvillkor/sjukdom-och-l%C3%A4karv%C3%A5rd/information-om-sjukskrivning-med-anledning-av-coronaviruset-1.490763

 

Personalavdelningen. Kontakt: Emma Schiött, emma.schiott@su.se

 

 

 

E-handel snart möjligt för programvarulicenser

 

Som en följd av det nya licenspartneravtalet som handlats upp blir det möjligt att köpa även programvarulicenser via e-handelsportalen i Raindance från och med 2 november. Det är mycket viktigt att alla beställningar av programvarulicenser går via institutionen/motsvarandes licensansvarig/DSA. Detta för att säkerställa rätt licensiering och undvika onödiga kostnader.

 

Mer information: https://www.su.se/medarbetare/it/programvarulicenser/nyheter/e-handel-snart-möjligt-för-programvarulicenser-1.523193

 

IT-avdelningen. Kontakt: Carina Olsson carina.olsson@su.se (frågor om programvarulicenser)

Ekonomiavdelningen. Kontakt: Yoshiko Takai yoshiko.takai@su.se (systemtekniska frågor om e-handel)

 

 

 

Kartläggning av dataöverföringar till personuppgiftsbiträden/underbiträden i USA

 

Den 16 juli 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield. Det går inte längre att överföra personuppgifter till USA med stöd av Privacy Shield, ett avtal mellan EU och USA om integritetsskydd och skydd för personuppgifter. Då många överföringar av personuppgifter till USA plötsligt saknar laglig grund måste samtliga fakulteter och förvaltningsavdelningar kartlägga huruvida man använder personuppgiftsbiträden som behandlar data i USA. Kartläggningen måste vara genomförd senast den 30 november.

 

Mer information om hur kartläggningen ska gå till finns i det bifogade dokumentet.

 

IT-avdelningen. Kontakt: Benita Falenius, benita.falenius@su.se

 

IN ENGLISH

 

New routines for sick leave during COVID-19 pandemic

 

Due to the coronavirus/covid-19, there are new temporary regulations regarding medical certificates and the reduced qualifying period. From 1 November 2020 a doctor’s certificate will be required if you have been ill for more than 14 days.

  • If your first sick day occurs before 1 November, the University will not require a doctor’s certificate until day 21.
  • If your first sick day occurs after 1 November, the University will require a doctor´s certificate from day 15.

More information (in Swedish): https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/anst%C3%A4llningsvillkor/sjukdom-och-l%C3%A4karv%C3%A5rd/information-om-sjukskrivning-med-anledning-av-coronaviruset-1.490763.

 

Human Resources Office. Contact: Emma Schiött, emma.schiott@su.se

 

 

 

E-commerce comes to software licenses

 

As a result of a new license partner agreement it will now be possible to purchase software licenses via the e-commerce portal in Raindance, starting 2 November. It’s very important that all such purchases go through the License Administrator at your department. This is to ensure that each department is correctly licensed and to avoid unnecessary costs.

 

IT Services. Contact: Carina Olsson carina.olsson@su.se (questions related to software licenses)

Finance Office. Contact: Yoshiko Takai yoshiko.takai@su.se (technical questions related to e-commerce)

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna. Gå in på  ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling". 

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: t.f. kommunikationschef Liselott Törngren.