Sidhuvud

 

29 april 2021 - Extra utskick

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

Information in English below

 

LEDNINGSBESLUT

 

21 maj sista datum för information till studenter om första delen av höstterminen

 

Nytt rektorsbeslut: planeringen för undervisningen under första delen av höstterminen ska meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt, dock senast den 21 maj 2021.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

IN ENGLISH

 

May 21 last date for information to students about the first part of the autumn semester

 

President's decision: plans for teaching during the first half of the autumn semester should be communicated to students via the department website as soon as possible, and by 21 May 2021 at the latest.

 

Office of the President. Contact: Anna Riddarström, anna.riddarstrom@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.