Sidhuvud

 

25 mars 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

 

Information in English below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 12 mars – 25 mars

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Ett år med pandemin

Studenter – här och där
 

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Ny språkpolicy för alla medarbetare

 

Stockholms universitet har en ny språkpolicy, anpassad för att bättre spegla och stötta universitetets nuvarande verksamhet. Styrdokumentet beslutades av rektor och gäller från och med den 25 mars 2021. Länk till språkpolicyn.

 

Språkpolicyn riktar sig till alla medarbetare och ger vägledning i övergripande språkfrågor genom fyra ställningstaganden om språkanvändning vid universitetet:

  • Stockholms universitet är flerspråkigt
  • Svenska är huvudspråk
  • Klarspråk präglar språkanvändningen
  • Språkarbetet är en del av verksamhetsplanering och uppföljning

Den nya språkpolicyn är alltså kortfattad och beskriver vad som gäller vid universitetet och varför. Eftersom policyn måste omfatta alla olika typer av språksituationer vid universitetet slår den däremot inte fast detaljregler för språkanvändning vid specifika tillfällen. Istället fortsätter arbetet nu för att på ett överskådligt sätt på webben samla regler och riktlinjer kring språkval inom olika verksamheter vid universitetet.

 

Chefer och akademiska ledare uppmanas att sprida informationen om språkpolicyn till sina medarbetare och aktivt medverka till att språkfrågorna löpande hålls aktuella.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Hanna Sveen, hanna.sveen@su.se

 

IN ENGLISH

 

A new language policy

 

A new language policy is now in place, adapted to current actions and needs. The governing document was decided by the President and is valid from March 25, 2021 and onwards. You can find the language policy here.

 

The target audience of the policy is academic and administrative staff, as it provides overall guidance with the help of four position statements regarding language use at Stockholm University:

  • Stockholm University is a multilingual university
  • Swedish is the principal language
  • The university promotes the use of cultivated, simple and comprehensible language
  • Language work is a part of the strategic planning and evaluation cycle

In other words, the policy is short and focuses on general statements with rationales. It does not, however, present rules for individual contexts, as a policy needs to be general in order to cover the diversity of language situations at the university. Instead, the work of compiling and presenting guidelines and resources for language use in a clear way on the web continues.

 

Heads of departments and directors are expected to inform their staff about the new policy as well as continuously work for keeping language questions relevant at the university.

 

Office of the President. Contact: Hanna Sveen, hanna.sveen@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.