Sidhuvud

 

2 september 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

 

Information in English below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 19 augusti – 2 september

 

(http://rektorsblogg.su.se)

 

Välkomstdagen

 

På nya poster

 
Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Rektorsbeslut om handläggningsordning för ledningssystem för strålsäkerhet

 

Rektor har den 1 juli beslutat om styrdokumentet ”Handläggningsordning för ledningssystem för strålsäkerhet” som berör alla verksamheter som hanterar joniserande strålning. Denna handläggningsordning riktar sig till universitetsledningen, förvaltningen samt prefekter inom laborativ verksamhet, och beskriver hur Stockholms universitets systematiska strålsäkerhetsarbete ska bedrivas i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

 

Handläggningsordning för ledningssystem för strålsäkerhet

 

Fastighetsavdelningen. Kontaktperson: Mikael Corell, mikael.corell@su.se

 

IN ENGLISH

 

The President’s decision of administrative procedures regarding radiation safety

 

On 1 July, the President decided on the regulatory document regarding a management system of radiation safety which concerns everyone handling ionizing sources. This management system is aimed for the University Management, Central University Administration and the Head of Departments.

 

Management system of radiation safety (Information only in Swedish)

 

Property Management Office. Contact: Mikael Corell, mikael.corell@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: Kommunikationschef Johan Brandt.