Sidhuvud

 

19 augusti 2019

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation, ULI

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Mottagarna uppmanas att sprida informationen vidare till medarbetare inom institutionen/motsv. 

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH REKTORSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 4 -17 juli

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Almedalen 2019
Klimatupprop – och CIVIS-nätverket

 

Länk till rektors och förvaltningschefens beslutsprotokoll

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Påminnelse: Höstupptakt för medarbetare 29 augusti

 

Torsdag den 29 augusti klockan 13.30-16.00 är årets höstupptakt för medarbetare vid Stockholms universitet. Kom till Aula Magna för att lyssna till universitetsledningen med gäster som berättar om aktuella frågor inom högskolelektorn och Stockholms universitet. I år kommer vi även att fortsätta samtalet om akademiska kärnvärden – denna gång med fokus på autonomi och akademisk frihet – i Sverige och i världen. Upptakten avslutas med mingel. Teckenspråkstolkning finns.
Program och vidare information finns på www.su.se/upptakt. Sista dag för anmälan är på onsdag, den 21 augusti. Anmäl dig till upptakten här.

Samverkansavdelningen. Kontaktperson: Ingrid Harris, upptakt@su.se

 

 

 

Anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket

 

Har det hänt en olycka med personskada vid institutionen/avdelningen? Eller har det varit nära att hända något allvarligt? Från och med 12 augusti är det prefekt/motsvarande vid institution/avdelning som ska göra anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, enligt rektors delegationsordning. Med anledning av att nuvarande temporära system för inrapportering inte automatiskt skickar kopia till prefekt/motsvarande – måste medarbetare förutom anmälan i SAMIR även informera prefekt/motsvarande vid allvarliga tillbud eller olyckor. 
Mer information.

 

Fastighetsavdelningen. Kontaktperson: Mikael Corell: mikael.corell@su.se

 

 

 

Utgivningsplan för Universitetets ledningsinformation 

 

Universitetets ledningsinformation (ULI) går i normalfallet ut varannan måndag med information från ledningen, förvaltningsavdelningar och andra centrala funktioner vid universitetet. Höstens utgivningsplan.

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut två gånger varje månad, och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna i gruppen ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling”.

Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Linda Carlsson.