Information till styrelsen september (179 Kb)

 

 

Sidhuvud

 

16 september 2019

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation, ULI

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Mottagarna uppmanas att sprida informationen vidare till medarbetare inom institutionen/motsv. Information om vad som hänt vid universitetet och omvärlden senaste månaderna bifogas.

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH REKTORSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 2–13 september

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Accelerator invigd
Forskningspolitiska utflykter

 

Länk till rektors och förvaltningschefens beslutsprotokoll

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Nytt frågeverktyg för Rättssekretariatet

 

Sedan en tid tillbaka har det varit möjligt att skicka in frågor till universitetsjuristerna via Serviceportalen. Tanken är nu att helt flytta över frågehanteringen till Serviceportalen för att utvärdera om verktyget kan användas för att lämna den service som institutioner och avdelningar förväntar sig. Planen är att stänga adressen jurist@su.se den 1 oktober 2019. Förhoppningen från Rättssekretariatets sida är att detta kommer att bidra till att frågorna hanteras snabbare och enklare samt att Rättssekretariatet får möjlighet att hämta statistik över hur universitetets behov av stöd ser ut. Här hittar du Frågeverktyget.

Rättssekretariatet. Kontaktperson: Björn Gustavsson, bjorn.gustavsson@su.se

 

 

 

Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande

 

Rektor har den 27 juni 2019 fastställt regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid Stockholms universitet. Syftet med det nya dokumentet är att uppnå en rättssäker och likvärdig hantering av tillgodoräknandeärenden vid universitetet. Dokumentet ersätter tidigare lokala riktlinjer för tillgodoräknande. Uppdaterade mallar för ansökan och beslut finns tillgängliga på medarbetarwebben. Med anledning av detta rekommenderas att institutionerna ser över sin information om tillgodoräknande i blanketter och på webben. Reglerna finns publicerade i Regelboken.

Studentavdelningen. Kontaktpersoner: Anna Malmborg Lewis, anna.malmborg@su.seoch Johanna Boynton, johanna.boynton@su.se

 

 

 

HÄNT VID UNIVERSITETET OCH I OMVÄRLDEN 

 

Information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden de senaste månaderna bifogas.

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut två gånger varje månad, och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna i gruppen ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling”.

Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Linda Carlsson.