Regler för distansarbete (123 Kb)

 

Sidhuvud

 

14 oktober 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. Regler för distansarbete för teknisk/adminstrativ personal bifogas.

 

Information in English below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 23 september – 10 oktober

 

(http://rektorsblogg.su.se)

B 15 – internationell konferens om öppen tillgång

 

Med forskningen i fokus

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Regler för distansarbete för teknisk/administrativ personal

 

Rektor beslutade 14 oktober om regler för distansarbete för teknisk/administrativ personal vid Stockholms universitet, se bifogat dokument. 
Till detta dokument kommer också att färdigställas Frågor & svar samt blankett för tecknande av överenskommelser. Det beräknas vara klart under början av november. Chefer inom organisationen kan med fördel inleda samtal med de personer som kan vara aktuella för överenskommelser om distansarbete samt i övrigt diskutera framtida arbetssätt, mötesformer mm. Om du som chef har frågor om regeldokumentet går det bra att vända dig till respektive rådgivare vid Personalavdelningen.

Personalavdelningen. Kontaktperson: Marie Högström, marie.hogstrom@su.se

 

 

 

Studieadministrativa arbetsprocesser för Civis

 

Sedan 2019 bildar Stockholms universitet, med nio partnerlärosäten, europauniversitetet Civis – European Civic University Alliance. Arbetsprocesserna för Civis-utbildningarna har integrerats i befintliga arbetsprocesser för utbytesstudenter. Detta innebär att administrationen av Civis sker i enlighet med ordinarie studieadministrativa rutiner.

Fördjupad information om administrationen av Civis-utbildningar finns här.

Har du frågor eller tycker att det saknas information för ditt Civis-samarbete, vänligen kontakta civismobility@su.se.

Studentavdelningen. Kontaktperson: Mascha Schepers, mascha.schepers@su.se

 

IN ENGLISH

 

Student administration processes for CIVIS

 

In 2019, Stockholm University joined CIVIS – A European Civic University Alliance with nine partner universities. The administration processes for CIVIS courses have been integrated into existing work processes for exchange students. This means that the administration of Civis follows established processes and routines for international students.

More information about the administration of CIVIS courses can be found here (in Swedish).

If you have questions or think that information regarding your CIVIS collaboration is missing, please contact civismobility@su.se.

Student Office. Contact: Mascha Schepers, mascha.schepers@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: Kommunikationschef Johan Brandt