Information till styrelsen nov2020 (509 Kb)

 

Sidhuvud

 

12 november 2020

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. Information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden senaste tiden bifogas.

 

Information in english below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 

 

(http://rektorsblogg.su.se)

SciLifeLab 10 år

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Rektorsbeslut om regler för exportkontroll

 

Stockholms universitet hanterar i sin verksamhet exportkontrollerade produkter, teknik och kemikalier, så kallade produkter med dubbla användningsområden (PDA). Det åligger därför Stockholms universitet att säkerställa att överföring och export av kontrollerade produkter hanteras i enlighet med gällande lagar och regler. Rektor fattade 1 oktober beslut om universitetets regler för exportkontroll.
Stockholms universitets exportkontrollregler
Produkter med dubbla användningsområden

Exportkontrollhandläggare
Centralt vid förvaltningen finns en exportkontrollhandläggare, Lars Resman, för att utgöra stöd vid klassificering av produkter och för att, om så krävs, söka tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). 

Fastighetsavdelningen. Kontaktperson: Lars Resman, lars.resman@su.se

 

 

 

HÄNT VID UNIVERSITETET OCH I OMVÄRLDEN

 

Till utskicket bifogas ett dokument med information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden senaste tiden.

 

IN ENGLISH

 

The President’s decision regarding rules for export control

 

As an institution of higher education and research, Stockholm University handles export-controlled products, technology and chemicals – so-called dual-use products. Stockholm University is therefore responsible to ensure that the transfer and export of controlled products is handled in accordance with applicable laws and regulations. On 1 October, the President made a decision about the Stockholm University rules for export control.
Stockholm University export control rules (Information only in Swedish)
Information on dual-use products (Information only in Swedish)

Available assistance from an expert in export control
An export control manager, Lars Resman, is available to provide support in classifying products and, if necessary, to apply for export licenses from the Swedish Inspectorate for Strategic Products (ISP). 

Property Management Office. Contact: Lars Resman, lars.resman@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. Utskicken från 2011 och framåt finns tillgängliga i Mondo för mottagarna. Gå in på  ”Universitetsledn_info” och sedan till ”Filsamling". 

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: t.f. kommunikationschef Liselott Törngren.