Sidhuvud

 

1 juli 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 18 juni–1 juli

 

(http://rektorsblogg.su.se)

EuroScience Policy Forum 29-30 juni


Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Inventering av konst vid universitetet

 

Stockholms universitet är ålagt att årligen inventera all konst som finns på universitetet. Inventeringen utförs 2021 av Alexandra Urefalk (alexandra.urefalk@su.se). Arbetet påbörjas under juli månad och pågår fram till jul eller längre vid behov. Inventeraren kommer att kontakta konstkontakter på berörda institutioner och avdelningar inför besöket.

 

Varje institution eller avdelning på SU som har konst i sina lokaler ska ha en utsedd konstkontakt som löpande håller uppsikt över konsten i lokalerna – konstkontakten är våra ögon ute i verksamheten – och är behjälplig vid årlig inventering och rapporterar till konstansvarig.

 

Vid frågor gällande inventeringen, byte av konstkontakt och/eller konsten på universitetet – kontakta gärna konstansvarig konstintendent camilla.hjelm@su.se.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Camilla Hjelm, camilla.hjelm@su.se

 

 

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: Kommunikationschef Johan Brandt.