SSF utlyser två nya program, där speciellt SSF Sabbatical kan vara av intresse för personer i ert nätverk, men kanske även SSF Strategisk Mobilitet (som är ett årligt återkommande program).

Info (108 Kb)