Vi behöver nå ut med information om SU Business Model Cupen tävling i hållbara affärsmodeller, som genomförs varje termin av SU Innovation i samarbete Stockholm Business School och Venture Cup. Den riktar sig till studenter, forskare och anställda.

 

Här går att läsa mer om tävlingen: https://www.sbs.su.se/samverkan/business-model-cup