Årsredovisningen för 2020 finns nu på universitetets webbplats:

https://www.su.se/polopoly_fs/1.547114.1616083182!/menu/standard/file/SU%20%C3%85rsredovisning_2020_lowres.pdf

 

Kontakta mig om du önskar ett tryckt exemplar.

 

Vänliga hälsningar

Katharina Soffronow

 

 

-------------------------------

Katharina Soffronow

Controller

Planeringssekretariatet, Rektors kansli
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel: 08-16 4476
katharina.soffronow@su.se
www.su.se

Personuppgiftsbehandling vid Stockholms universitet