STINT Teaching Sabbatical calltext 2021-2022pdf (220 Kb)

TS2021-Universities-nomination-form SU (1265 Kb)

 

STINT-Teaching Sabbatical 2021-2022

 

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) utlyser bidrag inom programmet Teaching Sabbatical. STINT vill bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen. Teaching Sabbatical ger möjlighet till stipendiater att vistas vid ett utländskt lärosäte under hela höstterminen 2022 (augusti - december). STINT samarbetar med utvalda lärosäten i Asien och USA. Utgångspunkten är att deltagarna ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet (”co-teaching”). Den nominerade ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, där deltagarnas lärdomar ska kunna leda till förändring och förnyelse vid det svenska lärosätet. Se bifogad utlysning för mer information och läs mer om utlysningen på STINTs webbplats.

 

Ansökan och urval

SU inbjuds att nominera upp till tre (3) kandidater, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats. Det är möjligt att föreslå flera kandidater på en och samma institution; om prefekten önskar föreslå fler än en kandidat ska dessa inte rangordnas av prefekten.

 

Senast torsdag den 26 augusti kl 12.00: Prefekter som önskar föreslå en kandidat fyller i den bifogade nomineringsblanketten Word-format och skickar den till viviana.stechina@su.se tillsammans med den sökandes CV. Alla uppgifter ska vara på engelska. Spara blanketten under nytt namn (förslagsvis sökandes namn samt institutionsnamn) innan den mejlas till undertecknad. Observera max antal ord för varje rubrik!

Det är viktigt att använda enbart den bifogade blanketten (och inte en äldre version från tidigare år) då de valbara partnerlärosäten eventuellt inte är exakt samma varje år.   

 

När beredning ägt rum informeras prefekterna om beredningens beslut. Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ansvarar för att universitetets nomineringar inkommer till STINT i tid, senast 15 september 2021 kl. 15.00. Prefekt eller sökande ska alltså inte göra nomineringarna i STINTs ansökningssystem själva.

 

Ni är välkomna att kontakta mig vid ytterligare frågor. Under sommaren kommer jag att inte vara på plats under några veckor p.g.a. en planerad operation och semester. Jag kommer att svara på eventuella frågor när jag är tillbaka på plats under vecka 29 i juli och i början av vecka 34 efter min semester.

 

Med vänlig hälsning

Viviana

 

___________________________________________________________________

Viviana Stechina
Forskningssekreterare, fil dr/Research Officer, PhD
Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (FS) / Office for Research, Engagement and Innovation Services (REIS)
Stockholms universitet / Stockholm University
106 91 Stockholm / SE-10691 Stockholm, SWEDEN
Besöksadress: Bloms paviljong, Svante Arrhenius väg 26, 138D.

Tel: 08-16 22 57 | Phone: + 46 (0)8 16 22 57
E-post: 
viviana.stechina@su.se

www.su.se/fs

www.su.se/reis