Uppdaterade arbetsprogram (utlysningar) 2018-2020 för Horizon 2020 publicerade!

 

Här finner ni all information om de sista utlysningarna inom H2020. Den totala budgeten ligger på €11 miljarder så det finns fortfarande mycket H2020-pengar att söka innan EU:s nästa ramprogram Horizon Europe startar 1:a januari 2021.

 

Om ni behöver hjälp med att tolka utlysningstexterna eller har andra frågor om dessa utlysningar så hör av er till oss på Avd. för Forskningsstöd. Om ni önskar, kan vi även komma till er institution och informera era forskare om dessa utlysningar och om EU-ansökningar.

 

Sprid gärna denna information på er institution.

 

2. Future and Emerging Technologies - Work Programme 2018-2020

 

5.i. Information and Communication Technologies - Work Programme 2018-2020

5.ii. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing - Work Programme 2018-2020

5.iii. Leadership in Enabling and Industrial Technologies - Space - Work Programme 2018-2020

 

SC 1 Health, demographic change and wellbeing - Work Programme 2018-2020

SC 2 Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy - Work Programme 2018-2020

SC 3 Secure, clean and efficient energy - Work Programme 2018-2020

SC 4 Smart, Green and Integrated Transport - Work Programme 2018-2020

SC 5 Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials - Work Programme 2018-2020

SC 6 Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies - Work Programme 2018-2020

SC 7 Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens - Work Programme 2018-2020

 

16. Science with and for Society - Work Programme 2018-2020

20. Cross-cutting activities - Work Programme 2018-2020