Välkommen till ett halvdagsseminarium där Arbetsmiljöverket presenterar en ny kunskapssammanställning om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistens och Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker.

 

På seminariet presenterar författarna till kunskapssammanställningen huvuddragen i rapporten. Förekomsten och den ökade spridningen av antibiotikaresistenta bakterier utgör ett växande problem och det har sedan länge uppmärksammats från ett patientsäkerhets- och folkhälsoperspektiv. Däremot har inte arbetsmiljöaspekten av problemet diskuterats i samma utsträckning. Syftet med kunskapssammanställningen är att presentera befintlig forskning inom området, att beskriva vilka konsekvenser förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier kan innebära för arbetstagare i olika arbetsmiljöer och ge förslag på förebyggande åtgärder för att minska riskerna i arbetsmiljön.

 

På seminariet presenterar även handläggare från Arbetsmiljöverkets regelavdelning Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker som börjar gälla i november 2018.

 

När: Fredag den 14 september klockan 09.00-12.00.

Var: Coor Konferens, Tegelbacken 4 A, Stockholm

Pris: Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe ingår.

 

Medverkande:

Ingemar Qvarfordt, överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset och docent vid Sahlgrenska akademin

Ann Tammelin, överläkare, Vårdhygien Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting och docent vid Karolinska institutet.

Helen Karlberg, handläggare, Arbetsmiljöverket

Anmäl intresse till seminarium@av.se senast torsdag den 6 september.

Följ seminariet live eller se det i efterhand

Seminariet kommer att webbsändas via vår webbplats av.se och i efterhand på av.se på sidan om våra kunskapssammanställningar.

 

 

Varmt välkommen!

 

Arbetsmiljöverket