Save the date Antibiotikaforum (508 Kb)


Välkommen till Antibiotikaforum 2021

Programmet för årets Antibiotikaform har tema Svenskt arbete internationellt. Vi vill synliggöra och visa behovet av svenskt internationellt arbete. Vilka luckor finns? Finns det behov av ytterligare samarbete? Vad kan Sverige lära ut och vad kan vi lära från andra länder? 

Program och länk till anmälan kommer under hösten. Konferensen är kostnadsfri.

Save the date – Kom ihåg att boka in Antibiotikaforum i din kalender redan nu!

När: Den 17 november 2021, preliminärt kl 9.30-15.30

Var: Digitalt event

För vem: Konferensen vänder sig till dig som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner eller har intresse i dessa frågor.

Kontakt: antibiotikasamverkan@jordbruksverket.se

 

Vänliga hälsningar,

 

Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten