Valet har nu genomförts och rösterna räknats  av IT och Media. Resultatet framgår av bifogade dokument.

 

The election is now closed and the votes counted by IT and Media. The result is described in the document attached.

 

Med önskan om en skön jul- och nyårshelg! Wishing you a great Christmas and New Years holiday.

 

Ann och Stefan 

 

Resultat av valet/ Election result (34 Kb)