Sidhuvud

 

Dnr SU-FV-0045-21

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Påminnelse - Utlysning av Stockholms universitetets Donationsstipendier

 

Stipendierna är avsedda för dem som är studerande vid Stockholms universitet vid ansökningstillfället och som har för avsikt att vara det under kommande läsår.

 

Donationsstipendierna delas i reglerna upp i två kategorier: stipendium för försörjning och stipendier för särskilt ändamål, t ex resestipendier.

 

I urvalet prioriteras ansökningar från studerande inom forskarutbildningen. 

 

Juridisk fakultet avser även att vid urvalet uppmärksamma juridikstuderande som planerar utbytesstudier. 

 

Stipendieperioden är 1 september 2021 till 31 augusti 2022.

 

 

 

 

Anvisningar för ansökan för universitetets Donationsstipendier

 

 

 

Ansökan

 

Du ansöker via webbformulär på svenska eller på engelska på www.su.se/stipendier

 

Sista ansökningsdag är 15 april 2021.

 

 

 

 

Behandling av ansökningarna

 

Ansökningarna handläggs av Studentavdelningen.

 

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörd institution (inom juridiska fakulteten behandlas ansökningarna direkt på fakultetsnivå). 

 

Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.

 

Alla sökanden få besked senast i slutet av juni via e-post.

 

 

 

 

 

Checklista

 

 

 

 

15

 

MARS

 

Ansökan öppnar

 

 

 

15

 

APRIL

 

Sista ansökningsdag

 

 

 

slutet

 

JUN

 

Besked

Alla sökanden för besked via e-post

 

 

1

 

SEP

2021

 

Stipendieperioden börjar

 

 

 

31

 

AUG 2022

 

Stipendieperioden slutar

 

 

 

 

 

Stockholms universitet

Studentavdelningen

Stipendier

 

www.su.se/stipendier
stipendier@su.se