Sidhuvud

 

Februari 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Inbjudan till Stockholms universitets Hållbarhetsforum 2021

 

 

 

Välkommen till Hållbarhetsforum 22 april 2021!

Hållbarhetsforum är en återkommande plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter.

 

Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning och utbildning inom en mängd områden som kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs samverkan mellan samhällets olika sektorer. Genom att delta i Hållbarhetsforum medverkar du i utbytet av kunskap och innovation mellan akademi, näringsliv, politik, offentlig verksamhet och idéburna organisationer.

 

Den 22 april 2021 genomförs Stockholms universitets tredje Hållbarhetsforum och du är inbjuden.

 

Hållbarhetsforum 2021 har temat Från kris till hållbar samhällsutveckling:

  • Vad är en samhällskris?
  • Kriser och samhällsförändring i ett historiskt perspektiv
  • Beslutsfattande under kris
  • En tid av kriser – en tid av möjligheter

Anmäl dig till Hållbarhetsforum och någon av de parallella sessionerna via länken nedan. Här kan du läsa mer om programmet: su.se/hallbarhetsforum

 

Sprid gärna inbjudan! Anmälan krävs. 

 

Varmt välkommen!

Astrid Söderbergh Widding, rektor

Johan Kuylenstierna, rektorsråd för hållbar utveckling och övergripande ansvarig för Hållbarhetsforum

 

 

 

 

22

 

APRIL

 

 

Tid: 08.45–15.30

Plats: Forumet blir digitalt.

Anmälan: Senast den 12 april via webbformulär som du hittar här.

Mer information:  Hållbarhetsforums webbsida som uppdateras löpande.

 

 

Personuppgiftsbehandling vid Stockholms universitet

Klicka här om du inte vill ta del av fler utskick om Hållbarhetsforum.