Utdrag från bifogat Pressmeddelande från SSF beskriver utlysningen väl:

”Utlysningen vänder sig till personer som har valt en annan karriärväg än den klassiska akademiska och som har avgörande betydelse för forskarsamhället. De kan exempelvis vara forskningsingenjörer, instrumentföreståndare, maskin- eller labbchefer, det vill säga personer som alla aktivt utvecklar forskningsinfrastrukturen. Enligt SSF stadgar ska stiftelsen stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin och utlysningen riktar sig därför till infrastruktur inom dessa områden.

Sju personer utses som vardera får 15 miljoner kronor under en femårsperiod.”

 

Mer detaljer finns i pressmeddelandet och utlysningstexten (bifogat). Högst två ansökningar får skickas in från ett universitet till SSF och ansökan ska ha stöd från rektor. Stockholms universitet har därför en process på plats för interna ansökningar, Word-mall med instruktioner för internansökan finns bifogat, med en sista ansökningsdag 10 december kl 17:00. Internansökningar ska skickas till anna-karin.tiden@su.se.  Besked om vilka två personer som sedan får söka till SSF meddelas senast den 17 december kl 17:00. Sista ansökningsdag för ansökan till SSF är 15 februari 2022 kl 14:00.

 

Vid frågor kontakta mig gärna via mail, anna-karin.tiden@su.se

 

PM - RIF-21 Rev A (50 Kb)

SSF_rif21_en (242 Kb)

Mall för intern ansökan_SU_SSF Research lnfrastructure Fellows_2021 (18 Kb)