Foto av Satyawan Narinedhat på Unsplash

 

Nu är utlysningsåret 2021 igång

 

Öppna utlysningar

Bidrag till kliniska studier inom behandlingsforskning - skissansökan

Bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur

Internationell postdok inom medicin och hälsa (vårens utlysning)

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (vårens utlysning)

Internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap inklusive utbildningsvetenskap (vårens utlysning)

Forskarskolor för lärarutbildare

Forskarskolor inom utbildningsvetenskap

Olof Palmes gästprofessur

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Tage Erlanders gästprofessur

Projektbidrag för internationella samarbeten inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND)

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

 

 

21 januari: Informationsmöte om utlysningsåret 2021

 

Vetenskapsrådet bjuder in dig som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution till ett informationsmöte om våra utlysningar 2021. Om du har frågor om utlysningarna, Prisma eller annat som rör ansökningsprocessen, kan du skicka in dem i samband med att du anmäler dig.

 

27 januari: Informationsmöte om internationell postdok

 

Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar av internationell postdok. Vi informerar om bidragsformen och du som är sökande eller intresserad av att söka har möjlighet att ställa frågor.

 

Tre forskare i Sverige får ERC Proof of concept grant

 

Nu är det klart vilka som får ERC Proof of concept grant i den tredje och sista utlysningen 2020. Bidraget på 150 000 euro ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat.Totalt får 55 forskare från 17 olika länder bidrag. Tre av dem är verksamma i Sverige.

 

Nya satsningar i forskningspropositionen som rör Vetenskapsrådet

 

I forskningspropositionen för åren 2021–2024 föreslår regeringen stora satsningar på forskning. För Vetenskapsrådets del handlar det bland annat om förstärkningar av forskningsinfrastruktur, den fria forskningen och satsningar inom ett antal utpekade forskningsområden.

 

Röster om forskningspropositionen i Vetenskapsrådets nya podd

 

I Vetenskapsrådets splitternya podd "För en klokare värld" pratar vi om forskning och om de förutsättningar som behövs för att göra världen klokare. Du möter experter, forskare och medarbetare på Vetenskapsrådet tillsammans med en mängd andra röster.

Redan nu finns två avsnitt ute. I det senaste avsnittet diskuterar Vetenskapsrådets generaldirektör innehållet i forskningspropostionen tillsammans med Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet.

 

| EVENEMANG

 

Webbinarium om JPIAMR-utlysning

 

Idag öppnar JPIAMR en utlysning av projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens. Fokus ligger på att förhindra och minska utvecklingen och överföringen av antimikrobiell resistens. 28 januari håller JPIAMR ett webbinarium om utlysningen.

 

Informationsmöte om ERA PerMed-utlysning

 

ERA-net bjuder in sökande och finansiärer till ett informationsmöte 25 januari om den öppna utlysningen av projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed).

 

Offentliga samtal om nätaktivism nu på UR play

 

Vem vinner nätkriget? Misstro och nätaktivism i lögnens tid. Så löd rubriken för höstens andra offentliga samtal som nu finns tillgängligt via UR play. Bland annat avhandlades ämnen som parasiterande nyheter och kampen om verkligheten på nätet.

 

21 jan

 

Informationsmöte om utlysningsåret 2021

 

27 jan

 

Informationsmöte om internationell postdok

 

10 feb

 

Save the date: Lansering Horisont Europa

 

| LEDIGA JOBB

 

Controller till Sunet – sök senast 28 januari