Sidhuvud

 

Januari 2019

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

 

 

To students and staff at Stockholm University. Nominate to The Award of Good Teaching 2019. (Message will follow in English below.)

 
 

 

 
 

 

Nominera till Årets lärare 2019 – ett pris för bra undervisning 

 
 

 

Uppmärksamma en riktigt bra lärare!

Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser?

 

Genom pedagogiska priset Årets lärare vill Stockholms universitet uppmärksamma goda pedagogiska insatser och deras betydelse för studenters lärande. Din röst är viktig för att undervisningen ska prioriteras och utvecklas. Alla studenter och anställda vid Stockholms universitet kan föreslå lärare.

 

Du kan nominera fram till 15 mars.

Mer om priset/nomineringsformulär: su.se/pedpris 

 

Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL. Pristagarna föreslås av styrelsen för CeUL och utses av rektor. 

 

Om CeUL

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. Vi stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

 

 

 
 

 

 

 
 

 

To students and staff at Stockholm University

 
 

 

Who do you think should be given an award for good teaching? 

 
 

 

Nominate your teacher for “The Award for Good Teaching 2019” 

Do you have an outstanding teacher who should be rewarded for their inspiring teaching? Or if you are a member of staff who has a colleague who makes outstanding efforts in teaching? Just don't hesitate, nominate your teacher for "The Award for Good Teaching".

 

Stockholm University aims at offering education of the very highest quality. The purpose of the university's award for good teaching is to acknowledge good efforts in teaching and their impact on student learning. All students and staff are welcome to nominate! Your nomination will help the university to give high priority to teaching and pedagogical development.

 

Nominations can be made until the 15th March. 

Find out more/web form for nominations: su.se/teachingaward 

Nominations are processed by The Centre for the Advancement of University Teaching (CeUL). Award-winners are decided on by the President of Stockholm University following a proposal from CeUL’s Board.

 

About CeUL

The goal of the Centre for the Advancement of University Teaching is to stimulate engaging and high-quality teaching at all levels at Stockholm University. We support staff and departments to develop teaching and courses, and to create learning environments that facilitate and support student learning in the best possible way.

 
 
 

 

 

Om Årets lärare — ett pris för bra undervisning 

 

About The Award of Good Teaching