Syftet med utlysningen är att undersöka hur det finansiella systemet, genom forskning och innovation, kan utvecklas för att minimera skadan på – och maximera nyttan för – den biologiska mångfalden. Transdisciplinära och interdisciplinära forskningssamarbeten som inbegriper naturvetenskap, datavetenskap, samhällsvetenskap och humaniora uppmuntras. Programmet ska planeras för fyra år, men ha ett åttaårigt perspektiv. Sista ansökningsdag är 20 december.

 

Sammanfattning av utlysningen:

https://www.mistra.org/nyhet/mistras-nya-utlysning-50-msek-till-forskning-om-biologisk-mangfald-och-det-finansiella-systemet/

 

Utlysningstext på svenska:

https://www.mistra.org/forskningsprogram/biologisk-mangfald-och-det-finansiella-systemet/

 

Utlysningstext på engelska:

https://www.mistra.org/en/research/biodiversity-and-the-financial-system/

 

Mistra bjuder in till ett informationsmöte på engelska, via Zoom, den 6 oktober klockan 09.00–10.30.