Sidhuvud

 

JUNI 2020

    Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

NYHETER

”Hållbarhet måste integreras i verksamheten”

Hållbarhet är ingen separat fråga utan måste integreras i hela universitetets verksamhet, enligt Johan Kuylenstierna. Sedan februari är han rektorsråd för hållbarhet.

– Det är viktigt att inte se hållbar utveckling som ett separat projekt, och inte heller bara som en miljöfråga. Högre utbildning och forskning är grundpelare i ett hållbart samhälle. Jag vill att alla ska förstå att det varje person gör vid universitetet är jätteviktigt och en del av en hållbar samhällsutveckling, säger han.

Läs mer»

Utsläpp från flyg minskade med 70 procent under coronapandemin

Under maj månad minskade koldioxidutsläppen från flyg med 70 procent jämfört med februari. Det visar nu siffror från universitetets upphandlade resebyrå.
− Vi tvingas experimentera med nya sätt att ha möten eller bedriva undervisning. På det sättet minskar vi resandet och minskar på koldioxidutsläpp. Det är något vi också kan ta med oss när vi återgår till det normala livet vid universitetet, säger Viktor Lundborg miljöcontroller vid Stockholms universitet.

Läs mer»

Installation av solceller på Geovetenskapens Hus

Nu påbörjar Akademiska Hus arbetet med att installera solceller på taket på Geovetenskapens Hus, hus U.

– Solcellerna kommer att ligga plant mot taket och genererar ungefär 92 000 kWh per år. Elen kommer helt byggnaden tillgodo och minskar behovet av motsvarande volym tillförd el, säger Jorgen Larsson som projektledare på Akademiska Hus.

Läs mer»

 

Åtgärder stärker Östersjöns miljö – trots klimatförändringar

Övergödningstrenden i Östersjön är bruten. Men hur ser det då ut med klimatförändringars påverkan på Östersjön? Forskare vid Östersjöcentrum har tagit fram scenarier som är baserade på klimatförändringar och socioekonomiska förändringar. Scenarierna visar att kommande decennier innebär minskad övergödning och bättre syreförhållanden i Östersjön – det gäller även i det mest negativa klimatscenariot.

Läs mer på Östersjöcentrums webbplats»

 

Ny webbsida: Kunskapsbank för miljöforskning

Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens Hus lanserar nu en gemensam webbsida som innehåller nyheter om aktuell miljö- och klimatforskning. Initiativtagare är Eva Gylfe, forskningskommunikatör vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

– Lättillgänglig kunskap är en av få saker som hjälper när fler och fler, till stor del unga, känner ”klimatoro”. Webbsidan ska agera som en kunskapsbank direkt från miljö- och klimatforskningen, säger hon. 

Läs mer»

 

 

Fler nyheter på Miljöwebben»

MILJÖREVISION

Miljörevision i november

I november får flera institutioner och avdelningar vid universitetet besök av en miljörevisor. Du som berörs av revisionen blir kontaktad via mejl i september.

– Vid besöket vill vi träffa nyckelpersoner såsom prefekt, inköpare och laboratorieansvarig. Då tittar vi gärna på dokumentation om hur man arbetar för att minska sin miljöpåverkan, säger Gustav Johansson, affärsansvarig vid Ensucon AB som genomför revisionen.

 

Besök var tredje år

Varje institution, eller avdelning, får besök av en miljörevisor var tredje år. Syftet är att undersöka områden som universitetet gör bra – och vad som kan förbättras för att minska på sin miljö- och klimatpåverkan.

 

Revisionen genomförs under perioden 9–27 november.

 

Mer om miljörevisionen vid universitetet»

EVENEMANG och UTBILDNING

RESFRIA MÖTEN

 

Universitetet erbjuder medarbetare och studenter att använda Zoom som är ett verktyg för e-möten. Viktor Lundborg, miljöcontroller håller bokningsbara utbildningstillfällen.

Läs mer»

 

16

 

SEP

 

Introduktion i systematiskt miljöarbete

Är du ny som miljörepresentant eller vill lära dig mer om universitetets miljöarbete? Då passar denna introduktion för dig.

Läs mer»

Om NYHETSBREVET

Miljöbrevet utkommer cirka nio gånger per år och ges ut av Team miljö vid Fastighetsavdelningen. Har du tips på nyheter eller tankar om innehållet? Kontakta gärna redaktören.

 

Foto: Niklas Björling, Pixabay, Ingmarie Andersson, Eva Gylfe.

 

Redaktör: Ilari Ohring

Kontakt:ilari.ohring@su.se

 

Miljöwebben hittar du information om universitetets interna miljöarbete.