Sidhuvud

 

DECEMBER 2019

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

NYHETER

 

 

Resultat miljörevision: Engagemang genomsyrar arbetet

 

Medvetenhet och engagemang genomsyrar miljöarbetet vid universitetet. Det visar resultatet från den interna miljörevisionen.
– Det finns mycket, både högt och lågt som görs bra inom universitetets miljöarbete. Själva åtgärderna varierar beroende på typ av avdelning eller institution, men det som egentligen är målet med att arbeta enligt ISO 14001 är att arbeta med systematiken för att ständigt förbättra sin miljöprestanda. Och det är den systematiken som börjar bli en naturlig del i organisationen, vilket vi ser som mycket positivt, säger Gustav Johansson, affärsansvarig för ledningssystem vid Ensucon.

Läs mer»

 

 


 

Fler nyheter på Miljöwebben»

 

 

certifiering

 

Avbrott i universitetets miljöcertifiering

 

 

Jenny Lilliehöök, Miljökoordinator. Foto: Eva Dahlin.

 

MILJÖCERTIFIERING

 

Universitetet har sedan 2014 varit miljöcertifierat enligt miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Certifieringen har nu upphört till följd av att den externa part som skulle genomföra miljörevisionen, som ligger som grund för beslut om certifiering, inte fullföljt sitt åtagande.

 

Miljöcertifieringen är ett bevis på att universitetet arbetar kontinuerligt och systematiskt med sin miljöpåverkan. Den föregås av en extern miljörevision som universitetet upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling. Universitetet fick sin första certifiering 2014, som förlängdes 2017. En ny certifieringsrevision var planerad att genomföras under hösten men får skjutas till våren då avtal inte kunnat slutas för miljörevision. Anledningen är att leverantören inte fullföljde sitt åtagande att skriva på avtal i enlighet med upphandlingen varpå den behövde avbrytas för att nu göras om.

– Det här innebär att universitetet under en period kommer att sakna miljöcertifikat men inte att miljöarbetet avstannar. Vi fortsätter att arbeta enligt plan och enligt de åtagande som de båda miljöstandarderna innebär, säger Jenny Lilliehöök miljökoordinator vid Stockholms universitet.

 

Påverkas inte av avbrottet
Möjligheten att få universitetets miljöcertifiering förlängd påverkas inte av avbrottet. En ny upphandling är påbörjad och förhoppningen är att kunna genomföra miljörevisionen under våren.

 – Den senarelagda miljörevisionen kommer att genomföras enligt tidigare rutiner och kommer inte innebära något extra arbete för verksamheten. Vi påbörjar arbetet med revisonen så snart vi har en upphandlad leverantör på plats, säger Jenny Lilliehöök.

 

UPPFÖLJNING I MILJÖARBETET

 

 

 

 

Uppföljningsenkäten skickas i januari

 

Den 2 januari får du som är miljörepresentant uppföljningsenkäten skickad till dig via e-post. 
Därför är det viktigt att du besvarar enkäten:

  • Ditt svar är viktigt för universitetets miljörapportering till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet.
  • Ditt svar är viktigt för den miljöredovisning som universitetet tar fram för att uppfylla kraven i Eco Management Audit Scheme (EMAS).
  • Ditt enkätsvar är ett bevis på att ni på institutionen eller avdelningen följer upp regelkraven inom miljöområdet. Spara därför ditt svar i en
  • PDF-fil innan du skickar iväg enkäten.

Sista svarsdatum är 4 februari. Har du frågor om enkäten? Kontakta då miljo@su.se

 

EVENEMANG och UTBILDNING

 

RESFRIA MÖTEN

 

Universitetet erbjuder medarbetare och studenter att använda Zoom, ett nytt verktyg för e-möten. Viktor Lundborg, miljöcontroller håller bokningsbara utbildningstillfällen.

Läs mer om utbildningen»

För mer information, kontakta viktor.lundborg@su.se.

 

 

15

 

JAN

 

Inventerarutbildning i KLARA

Nu finns utbildningstillfällen för dig som ska bli KLARA-inventerare. Utbildningen är beräknad att ta tre timmar inklusive extra tid för specifika frågor och funderingar.

Läs mer»

 

 

 

 

12

 

FEB

 

Tematräff miljörepresentanter

Vill du göra studiebesök för att se hur miljöarbetet ser ut vid andra delar av universitetet? Den 12 mars kl. 13.00 kan du som är miljörepresentant göra ett studiebesök på Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Läs mer»

 

Om NYHETSBREVET

 

Miljöbrevet utkommer nio gånger per år och ges ut av Team miljö vid Fastighetsavdelningen. Har du tips på nyheter eller tankar om innehållet? Kontakta gärna redaktören.

 

Foton: Sören Andersson, Niklas Björling och Eva Dahlin.

 

Redaktör: Ilari Ohring

Kontakt:ilari.ohring@su.se

 

 

Miljöwebben hittar du information om universitetets interna miljöarbete.

Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet