NORA- Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium har utlyst en tävling inom medicinsk bildbehandling. Tänkte att det kanske kunde vara intressant i era led, så sprid gärna om ni tycker det passar.

 

Tävlingen innehåller ett moment om “transparent machine learning systems that emphasizes the need for explainable and interpretable machine learning algorithms”. Se mera här:

 

https://www.nora.ai/Competition/image-segmentation.html

 

Med Vänlig Hälsning

Ulrika 

_________________________________________________________

 

Ulrika Wallenquist Projektkoordinator
SciLifeLab, Uppsala universitet
Box 3037, 750 03 Uppsala | 
Husargatan 3
ulrika.wallenquist@scilifelab.uu.se | www.scilifelab.se

signature_1537031406