Hej,

Jag skriver för att be om hjälp med att nå ut med information om att Sveriges unga akademi (SUA) söker nya ledamöter för inval 2021. 

 

SUA är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter. Akademin är en oberoende plattform som bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011. Ledamotsperioden är fem år och 6-8 nya ledamöter väljs in årligen. Som ledamot i SUA får man tillgång till ett forum där ledande yngre forskare möts för att diskutera och driva frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap. Beroende på intresse ges möjlighet att till exempel engageras sig i forskningspolitiskt påverkansarbete, utveckla sin förmåga till populärvetenskaplig kommunikation, inspirera barn och unga att bry sig om vetenskap, och växa i rollen som akademisk ledare. Frågan om vem som är ung brukar ofta komma så jag förekommer den genom att konstatera att forskare som disputerat för maximalt tio år sedan är välkomna att söka. 

 

SUA använder inte ett nomineringsförfarande utan presumtiva nya ledamöter skickar själva in en ansökan där de beskriver sina vetenskapliga meriter och varför de vill vara med i akademin. För att även i år få in ansökningar från framstående yngre forskare från alla ämnesområden och från hela landet 

behöver vi hjälp av dig (och dina kollegor) på lärosätena. Vår erfarenhet är att de allra bästa ansökningarna kommer in när informationen (och kanske en puff på lämpliga personer) kommer från er på lärosätet. Vi hoppas därför att du vill hjälpa oss att sprida inbjudan att ansöka i era lokala kanaler! 

 

Använd gärna texten nedan eller länkarna till vår hemsida: https://www.sverigesungaakademi.se/inval21 (svenska) och https://www.sverigesungaakademi.se/election21 (engelska). 

 

Invalspanelens ordförande Hanna Isaksson, professor i biomedicinsk teknik vid Lunds universitet berättar om invalsprocessen: https://www.sverigesungaakademi.se/1726.html

  

Tack på förhand!

 

Vänliga hälsningar,

Anna Wetterbom