Sidhuvud

 

 

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Inköpsnytt december 2019

 

Inköps- och upphandlingssektionen tackar för ett gott samarbete 2019 

och önskar er alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

 

 

NÄTVERKSTRÄFFAR & WORKSHOPS

 

”Save the date”

Datum är nu spikat för vårens Inköpsköpskoordinatorträff 

 1 april 2020 kl 13.00-15.30 

Mer info och separat inbjudan kommer

 

AVTALSINFORMATION

 

Information om ramavtal finns i Avtalskatalogen på medarbetarwebben.

 

Nytt avtal för inköp av datorer  

 

Stockholms universitet har tecknat avtal avseende leverans av IT Produkter - IT Klienter samt produktnära tillbehör och tjänster till universitetets verksamheter.
Avtalsstart: 2019-12-01

Leverantör: ATEA Sverige AB 

Ansvarig upphandlare: Monika Gadhammar 

 

Beställningar görs i E-handelsportalen

Datorer kommer enbart vara tillgängliga för beställning via E-handelsportalen. Inköpsportalen Wisum avvecklas då den inte uppfyller Ekonomistyrningsverkets krav på e-handel. Det är därför viktigt att de verksamheter som ännu inte börjat e-handla via E-handelsportalen kontaktar e-handelsfunktionen.

Implementering av beställningsflödet pågår och prognosen är att beställningar inom detta produktområde (IT-klienter) kommer att kunna göras från och med den 17 december. 
För beställare av detta produktområde kommer vi att erbjuda Drop-in support

 

Beställning av Arbetsplatstjänsten inklusive hårdvara görs även fortsättningsvis av behörig beställare via Serviceportalen

 

Läs tidigare information om avtal för inköp av datorer

 

 

 

Nytt ramavtal Möbler och inventarier för hemlika miljöer

 

Ett nytt ramavtal avseende Möbler och inventarier för hemlika miljöer har blivit klart. Produkter som ingår är möbler som används för inredning av student- och forskarbostäder. Även husgeråd för våra pentryutrymmen ingår, nu med bredare sortiment än förutvarande avtal. Upphandlingen är gjord av KTH med rätt för SU att avropa. Avtalet börjar gälla 7 januari 2020. 
Leverantör: IKEA Svenska Försäljnings AB

Instruktioner för beställning hittar du i Avtalskatalogen från avtalsstart.


Ansvarig upphandlare: Tomas Lundberg

 

 

 

Nytt ramavtal för Profilprodukter och presentartiklar

 

Nytt ramavtal avseende Profilprodukter och presentartiklar har blivit klart (dnr SU FV-4511-18). 
Avtalsstart: 2020-02-03. 
Information om Leverantörer samt instruktioner för beställning finns i Avtalskatalogenfrån avtalsstart.


Leverantören kommer bl.a. att driva en extern webbutik där ett utvalt sortiment av SU:s profilprodukter finns till försäljning. Webbutiken beräknas vara i drift från januari 2020.

 

Ansvarig upphandlare: Markus Lundström

 

 

 

Ramavtal för Vakuumpumpar och vakuumkomponenter

 

Under våren 2020 kommer vi inleda en upphandling avseende ramavtal för Vakuumpumpar och vakuumkomponenter. Ett första referensgruppsmöte kommer äga rum i vår men vi är redan nu angelägna om att få in intresseanmälan till att ingå i referensgruppen. Anmäl gärna ert intresse till upphandling@su.se eller vidarebefordra informationen till berörda i er verksamhet så vi kan säkerställa god kvalitet och leverans avseende vakuumpumpar och vakuumkomponenter. Anmälan ska vara oss tillhanda senast 31 januari.

 

 

 

E-HANDEL

 

E-HANDEL

 

 

Aktuell information om E-handel

 

 

 

 

E-handla IT-produkter via Raindanceportalen
Upphandlade IT-produkter kan e-handlas via Raindanceportalen där extern webshop till Atea samt WISUM är integrerade.
Vänd dig till behörig beställare på din institution/motsvarande. 

 

E-handelssupport för beställning av IT-produkter

Inköps- och upphandlingssektionen ordnar drop-in support med fokus på e-handel av IT-klienter Läs mer här om drop-in supporten

 

Tillfällig förändring i hantering av fraktkostnad på e-handelsfakturor i Raindanceportalen

På grund av ett tekniskt fel i Raindance fungerar inte automat attest på tillkommande fraktkostnader enligt avtal vid e-handel.

Detta är felanmält och CGI felsöker.

Därför tar e-handelsfunktionen på Ekonomiavdelningen tillfälligt över attest och utanordning av fraktkostnaden upp till 200kr på e-handelsfakturor.

 

Det påverkar inte den vanliga hanteringen av avvikande fakturor, t.ex. tillkomna skatter eller prisdifferenser, som fortsatt kommer att cirkuleras ut till institutionerna/mots.  

Vid frågor vänligen kontakta oss via Serviceportalen – Fråga till Ekonomiavdelningen.

 

PRODUKTER SOM IDAG ÄR IMPLEMENTERADE FÖR E-HANDEL

 

Kontor och lokaler

 • Kontorsmaterial
 • Hygien- och städprodukter
 • Husgeråd
 • Blommor buketter
 • Blomsterdekoration (Fritext)
 • Vitvaror och hushållsmaskiner

IT-produkter

 

(Extern webshop via Atea)

 • IT-klienter samt produktnära tillbehör och tjänster
 • Nätverksprodukter

(Extern webshop via Wisum)

 • Telefoner
 • Kringutrustning och förbrukningsmaterial
 • Server och lagring 

Mat och dryck

 • Fruktkorgsabonnemang
  (Inköpsuppdrag)

Lab

 • Lab kyl och frys

Övrigt

 • Litteratur (Extern webshop)
 • Glasögon
 • SU-butiken (Extern webshop)
 • Skyltar (Fritext)
 • Konstfotograf

 

KOMMANDE UTBILDNINGAR

 

Anmälningsinfo och fler utbildningstillfällen finns under Kompetensutveckling på medarbetarwebben

 

Grundutbildning i e-handelsportalen

 

 

 

05

 

 

 

FEB

 

 

Grundutbildning i e-handelsportalen

E-handel gör det möjligt för dig att göra inköp lätt och rätt. Att ge deltagarna en grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen om hur e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på Stockholms universitet.

 

 

 

04

 

 

 

MAR

 

 

Grundutbildning i e-handelsportalen

E-handel gör det möjligt för dig att göra inköp lätt och rätt. Att ge deltagarna en grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen om hur e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på Stockholms universitet.

 

 

 

01

 

 

 

APR

 

 

Grundutbildning i e-handelsportalen

E-handel gör det möjligt för dig att göra inköp lätt och rätt. Att ge deltagarna en grundläggande kunskap i effektivare inköpsprocessen om hur e-beställning, inleverans och fakturamatchning ska ske på Stockholms universitet.

 

Utbildning till certifierad inköpskoordinator

 

 

 

12

 

 

 

MAR

 

 

Utbildning till certifierad inköpskoordinator – IK1

Grundutbildning för dig som vill bli certifierad inköpskoordinator vid Stockholms universitet. 

 

Utbildning i Visma direktupphandling

 

 

 

 

 

18

 

 

 

MAR

 

 

Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2

Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid Stockholms universitet.

 

 

 

25

 

 

 

MAR

 

 

Utbildning i Visma Direktupphandling – IK2

Påbyggnadsutbildning för dig som är certifierad inköpskoordinator vid Stockholms universitet.

 

Vid frågor till Inköps- och upphandlingssektionen använd alltid Serviceportalen 

 

 

Inköpsnytt kommer ut 4 gånger per termin och skickas till Stockholms universitets inköpskoordinatorer samt administativa chefer och prefekter. 

Alla publicerade nummer av nyhetsbrevet finns här

 

Ansvarig utgivare: Susanne Ekman

Redaktör: Camilla Holm

Foto: Camilla Holm