EU-kommissionen anordnar en serie informationsdagar om kluster, forskningsinfrastruktur, MSCA, samt breddat deltagande och europeiska forskningsområdet (ERA) inom Horisont Europa. Nyheter med det nya ramprogrammet och information om finansieringsmöjligheterna kommer att presenteras och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

 

Ingen registrering krävs för att delta i dessa event.

  • 28 June - Infrastructures sk
  • 29 & 30 June - Digital, industry & space (cluster 4)
  • 30 June - Civil security for society (cluster 3)
  • 1 July - Culture, creativity & inclusive society (cluster 2)
  • 1 July - The Marie Skłodowska-Curie Actions: what is new under Horizon Europe
  • 2 July - Health (cluster 1)
  • 5 & 6 July - Climate, energy & mobility (cluster 5)
  • 7 & 8 July - Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & environment (cluster 6)
  • 9 July - European Research Area (ERA) & Widening

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

Utöver det anordnar NCP-nätverket Bridge2HE tillsammans med European Enterprise Network (EEN) och EU kommissionenpartnersöksmöten för varje kluster. Nedan finner ni samtliga länkar för dessa. Ni eller intresserade i era nätverk kan redan nu registrera er. Det kan vara värdefullt att aktivt delta i dessa, eftersom deadlines för ansökningarna 2021 kommer att vara mycket korta. 

 

 

Cluster

Date

Website*

Project

1

05-July

https://healthbe2021.b2match.io/

Bridge2HE

2

02-July

https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/

Bridge2HE

3

01-July

 https://seren4-heu-cluster3-infoday.b2match.io/

SEREN4

4

Digital: 24-25 of June

Space: 28th of June

Industry: 1st of July (tbc)

DIGITAL: digital2021.ideal-ist.eu

INDUSTRY: TBD

SPACE: https://cosmos2020plus-heu-cluster4-space-brokerage.b2match.io/

Digital: IDEALIST

Industry: Bridge2HE

Space: COSMOS2020plus

5

07-July

https://he-cluster5.b2match.io/

Bridge2HE

6

09-July

https://he-cluster6.b2match.io/

Bridge2HE