Den 14-16 maj 2019 arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat "Inkluderande pedagogik och digitalisering".

 

Include är ett nationellt nätverk av lärosäten i Sverige som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande. Det innebär att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av temat.

 

Den inledande föreläsningen hålls av Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Därefter följer ett program med många intressanta föreläsningar, seminarier och workshops. 

 

Anmäl dig senast den 2 maj via kau.se/include-2019