Sidhuvud

 

Invitation to ADR training. For English, see below.

   

 

 

 

Preliminär utbildning i transport av farligt gods

 

Många institutioner använder sig av kemikalier av olika typer i fält för bland annat provtagningar och fältlaborationer. De transporter som sker måste alltid uppfylla den transportlagstiftning som finns vilket i dessa fall är lagstiftningen om transport av farligt gods.

 

Om du ska transportera farlig gods (exempelvis kemikalier), eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått en så kallad ADR-utbildning. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. För mer information – se MSB:s webb om ADR-utbildning

 

Under hösten genomförs ADR-utbildning någon gång under vecka 48 (29 november–3 december). För att kunna matcha ditt önskemål om när utbildningen ska hållas ber vi dig fylla i formuläret nedan.

 

Ange önskad tid i formuläret»

 

IN ENGLISH

 

 

 

ADR Training for transport of dangerous goods

 

Many institutions use chemicals of various types in the field for, among other things, sampling and field laboratories. The transports that take place must always comply with the existing transport legislation, which in these cases is the legislation on the transport of dangerous goods.

 

If you are going to transport dangerous goods (such as chemicals), or are involved in the transport without being a driver, you must have completed an ADR training. For more information – see MSB's website about ADR training.

 

During the autumn, an ADR training will be conducted sometime during week 48 (November 29– December 3). To be able to match your wishes about when the training will be held, we ask you to fill in the form below.

 

Enter the desired time for education»

 

 

 

Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet