Välkommen till seminariet Öppen tillgång till forskningsdata – utmaningar och möjligheter tisdagen den 27 april 2021 kl. 13-15 via Zoom. 
 
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och Vetenskapsrådet (VR) inbjuder till ett webbinarium kring öppen tillgång till forskningsdata.
 
Syftet med seminariet är att utifrån det praktiska arbetet med öppen tillgång till forskningsdata diskutera utmaningar och möjligheter för forskare och lärosäten med övergången till öppen tillgång samt öka kunskapen om vad öppen tillgång till forskningsdata innebär.
 
Målgrupp för seminariet är lärosätesledningar, lärosätesjurister, biblioteksanställda, forskningsfinansiärer, universitetslärare och forskare, fackligt förtroendevalda och andra som berörs av öppen tillgång.
 
Öppen vetenskap syftar till att göra den vetenskapliga processen mer öppen och inkluderande. Målbilden i den forskningspolitiska propositionen (2016) gällande omställning till öppen tillgång till forskningsdata är att den bör vara genomförd fullt ut senast 2026. Öppen tillgång till forskningsdata skapar ökade möjligheter till användning av forskningens resultat, både inom och utanför forskarsamhället. Det gynnar både forskningen och ett kunskapsintensivt samhälle.
 
En viktig del av öppen vetenskap handlar om öppen tillgång till forskningsdata, att data som har samlats in och/eller skapats under forskningens gång publiceras fritt tillgängliga via internet. Vid tillgängliggörandet av data uppstår det ofta en del praktiska frågor som behöver tydliggöras och redas ut på vägen.
 
En del av frågeställningarna handlar om rättigheter och ansvar vad gäller öppen tillgång till forskningsdata, bland annat utifrån immateriella rättigheter, sekretess, GDPR och akademisk frihet.
 
 
Vid frågor eller annat kontakta Lars Alberius.
 
Välkommen!
SUHF, SULF och VR
 
 
-- 
Lars Alberius
Utredare/Project Manager
 
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
The Association of Swedish Higher Education Institutions
 
Tryckerigatan 8
SE-111 28 Stockholm
 
Telefon/Telephone: +46 (0)8 32 46 04
Mobil/Mobile phone: +46 (0)70 869 24 60
Webb/Web: www.suhf.se