Information om utlysningen ”L’Oréal Unesco For Women in Science-priset 2021” för vidare spridning. Utlysningen vänder sig till kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar.

 

Priset avser forskare som har disputerat 2016 eller senare och som är verksamma vid ett lärosäte eller forskningsinstitut i Sverige.Utlysningen är öppen 1 juni – 27 september (notera att forskaren själv ska ansöka om priset).

 

För mer information, se länkar nedan samt meddelandet nedan från Sveriges unga akademi.

 

https://www.sverigesungaakademi.se/733.html (svenska) 

https://www.sverigesungaakademi.se/en/733.html (engelska).